ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานติดตั้งระบบประมวลผลกลาง (ไม่รวมเครื่อง Server) – โครงการวิจัย “ชุดแผนงานระบบแฟลตฟอร์มการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก (FOG computing) ด้วยอุปกรณ์ AI in a box ”

ตรวจสอบผลการเสนอราคาในลิงค์